ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA – POLITIKA PRIVATNOSTI

Tvrtka DOMENA DEA d.o.o. za trgovinu i usluge, sa sjedištem na adresi Ulica kralja Tomislava 3., Zagreb, OIB 93639623152, upisana u Trgovački sud u Zagrebu, koju zastupa Z. Kolarec i D. Kolarec (u daljnjem domena.hr) brine o zaštiti Vaših osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Ako nas kontaktirate pomoću kontakt obrasca na ovim Internet stranicama ili putem elektroničke pošte, vaši podaci koje ste nam poslali ostati će pohranjeni kod nas u mail klijentu sve do Vašeg opoziva ili dok to bude neophodno u svrhu koja ovisi od prirode poslovnog odnosa u kojem se nalazimo. Vaše osobne podatke nećemo bez Vaše suglasnosti predavati dalje, osim u slučajevima kada isto nalaže zakon RH, a obvezno ćemo poštivati zakonske odredbe posebice rokove za pohranu osobnih podataka.

Obrađujem one Vaše osobne podatke koje prikupljamo tijekom poslovnog odnosa kao što su ime i prezime, adresa, država, e-mail adresa, broj telefona. Osobne podatke skupljamo, koristimo i obrađujemo samo u slučaju kada su neophodni za relazaciju usluge (ugovorne i predugovore mjere).Utvrđene podatke o klijentima brišu se nakon završetka posla ili nakon okončanja poslovnog odnosa poštujući propisane rokove za čuvanje u skladu sa zakonom RH.

Promotivni materijali

Ako povremeno želite primati naše obavijesti o popustima, novostima putem e-maila, potrebno je da nam pošaljete zahtjev na putem newsletter prijave na našim stranicama. Svoj zahtjev u bilo kojem trenutku možete opozvati putem iste e-mail adrese.

Vaša prava

Imate pravo dobiti informaciju, na dolje navedene kontakt podatke o vašim osobnim podacima koje prikupljamo, čuvamo i obrađujemo, te pravo na ispravak, brisanje, ograničavanje, prijenos, opoziv i prigovor.
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka krši prava propisana GDPR-om ili smatrate sa su vaša prava koja proistječu iz GDPR-a prekršena na neki drugi način, možete mi podnijeti prigovor na mail osobnipodaci@domena.hr. U slučaju nemogućnosti zajedničkog rješavanja nesporazuma možete se direktno obratiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Ako se ne slažete sa domena.hr politikom zaštite osobnih podataka molim Vas da ne koristite Internet stranice i da sa nama ne dijelite osobne podatke.
Maloljetne osobe nemaju dozvolu da nas kontaktiraju.
Svaka promjena politike privatnosti biti će objavljena na našim web stranicama.